2017-04-24 23:46:58

|| 25-04-2017 ||
” Nói sự phiền não của mình cho bất kì ai cũng chẳng tác dụng gì. Nỗi buồn chẳng vì thế mà bớt đi. Kêu khổ với bất kì ai cũng là việc ấu trĩ và nực cười vì nỗi khổ của bạn chẳng liên quan tới ai”
#Làđánhmấthaychưatừngcó
#Gari
#JiJiCB #흥국화재행복을다주는암보험 #티아라
#데일리 #샐스타그램 #셀스타 #얼스타그램 #얼스타 #셀카 #쌩얼 #쌩얼스타그램 #소통 #팔로미 #팔로우 #팔로워 #팔로잉 #맞팔해요 #맞팔 #페이스북
#followme #donotunfollow #askmetofollowback #checklike
#LalliesRyan

|| 25-04-2017 ||
” Nói sự phiền não của mình cho bất kì ai cũng chẳng tác dụng gì. Nỗi buồn chẳng vì thế mà bớt đi. Kêu khổ với bất kì ai cũng là việc ấu trĩ và nực cười vì nỗi khổ của bạn chẳng liên quan tới ai”
#Làđánhmấthaychưatừngcó
#Gari
#JiJiCB #흥국화재행복을다주는암보험 #티아라
#데일리 #샐스타그램 #셀스타 #얼스타그램 #얼스타 #셀카 #쌩얼 #쌩얼스타그램 #소통 #팔로미 #팔로우 #팔로워 #팔로잉 #맞팔해요 #맞팔 #페이스북
#followme #donotunfollow #askmetofollowback #checklike
#LalliesRyan

Source

댓글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다. 필수 입력창은 * 로 표시되어 있습니다